wtorek, 4 sierpnia 2015

Doradca czy sprzedawca

Czego możesz wymagać od doradcy kredytowego.
Latem 2014 roku Związek Banków Polskich przyjął „Rekomendację dobrych praktyk dla Doradców kredytowych”.  Rekomendacja ta dotyczy tzw. pośredników doradzających przy zaciąganiu kredytów hipotecznych.  Czego więc możemy oczekiwać po pracy doradców?

Rynek Niezależnych Doradców Kredytowych rozwija się w Polsce już od ponad 10 lat. Szacuje się, że przez ręce doradców przechodzi co 4 kredyt hipoteczny. Daleko nam jeszcze do Europy gdzie z usług doradców korzysta niemal 75% klientów. Do tej pory nie było żadnych norm, procedur czy wytycznych dotyczących ich działania. Powstała właśnie Rekomendacja dotycząca dobrych praktyk, która wyprzedza regulacje rynku, którą wprowadziła Unia Europejska. Czego więc powinniśmy wymagać od Niezależnych Doradców Kredytowych?
Etyka
Doradca powinien kierować się dobrem swoich klientów. Jednakże musi w swojej pracy przestrzegać ducha i litery prawa.  Doradca musi być niezależny. Nie może mieć miejsce sytuacja, gdy doradca wskazuje jako najlepsze banki , z których ma najwyższą prowizję. Zdarza się, że doradca wskazuje jedynie ofertę banków, z którymi jest powiązany kapitałowo czy osobiście. Nie dajcie się Państwo zwieść sytuacji „tam szybko załatwię kredyt bo znam kierowniczkę Zofię”.  Kredytów hipotecznych już się „nie załatwia” tylko są one przyznawane wg. jasno określonych procedur.
Ochrona danych
Wszelkie informacje uzyskane przez doradcę podczas spotkania z klientem muszą pozostać tajemnicą na wieki. Podczas spotkania doradca powinien poinformować klienta o konieczności wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych – na piśmie. W momencie gdy klient nie wyrazi na to zgody doradca nie ma prawa kontaktować się z klientem. Jeśli Wasz doradca nie poprosił o takową zgodę to lepiej omijać go z daleka. Niedopuszczalne jest również przekazywanie danych przez telefon,  czy  e-mail w stylu: „wiesz ta Kowalska to moja klientka”.
Kompetencje doradcy
Dobry doradca powinien być: wykształcony, doświadczony i otwarty na wiedzę. Do tego zawodu nie powinni trafiać architekci, zoolodzy, technicy rolnictwa itd.  Właściwi to absolwenci wyższych uczelni ekonomicznych czy prawniczych. Osoby zorientowane w finansach, ekonomii, prawie czy rynku nieruchomości. Bezwzględnie muszą posiadać wiedzę  z szerokiego zakresu np. procesu budowlanego, sądów wieczystoksięgowych, rynku kredytów hipotecznych. Nie każdy powinien być Niezależnym Doradcą Kredytowym. Nie bójcie się  Państwo zadawać pytania swoim doradcom o kompetencje,  doświadczenia na rynku finansowym, nieruchomościowym, pytajcie o ich dotychczasowe sukcesy czy dokonania. Jeżeli doradca nie przeprowadził tysięcy rozmów z klientami, nie uczestniczył w setkach składanych wniosków kredytowych to moim zdaniem nie ma prawa do używania słowa DORADCA. On się dopiero uczy … .
Zakres usługi doradcy kredytowego
Jedną z najistotniejszych spraw jest określenie wstępnej zdolności kredytowej. By ją określić doradca musi zadać co najmniej kilkanaście pytań klientowi podczas wywiadu. Jeśli Twój doradca pyta tylko o dochody to … podziękuj za współpracę. Doradca rzetelnie omawia proces przyznania kredytu.  Część słabych doradców obiecuje klientom bardzo krótkie terminy rozpatrywania wniosków. To wielki błąd i pułapka dla klientów. Z reguły nie ma możliwości ominięcia kolejki rozpatrywania wniosków. Cały czas mam w głowie teksty typu: „w tym banku mam chody’, „znam tam doradcę zrobi wniosek błyskawicznie”, „jesteśmy ogólnopolska firmą doradczą mamy pierwszeństwo” – między bajki można to włożyć.

Dobrze, że rekomendacja się pojawiła mimo, że ma szereg niedociągnięć. Mam nadzieję, że rynek Niezależnego Doradztwa Kredytowego  wejdzie w fazę dojrzałości i na rynku prym będą wiedli rzeczywiście najlepsi, najbardziej kompetentni doradcy.  Jak znaleźć kompetentnego doradcę? – pytajcie znajomych – rekomendacja zawsze jest najtrafniejsza. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza