wtorek, 17 kwietnia 2018

Odbiór mieszkania od dewelopera
Odbiór mieszkania od dewelopera to prawdopodobnie najbardziej lekceważona przez nabywców nieruchomości czynność związana z zakupem. 
Pod wpływem emocji, jakie towarzyszą odbieraniu kluczy do własnego M, zapominamy o szczegółach dotyczących przekazania nam mieszkania przez dewelopera. Jest to dużym błędem, ponieważ moment przekazywania nam mieszkania przez dewelopera jest najodpowiedniejszym czasem, w którym powinniśmy sprawdzić czy deweloper dostarczył nam towar zgodny z opisem w umowie deweloperskiej.Kiedy następuje odbiór nieruchomości?


Przed odbiorem deweloper musi zawiadomić nabywcę o zakończeniu budowy oraz przedstawić mu decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

Odbiór mieszkania następuje przed przeniesieniem własności, ale po tym jak nabywca już zapłacił za nieruchomość (w przypadku rachunku powierniczego otwartego) bądź zgromadził środki na zakup (gdy rachunek powierniczy jest zamknięty).


Co powinien zawierać protokół odbioru?


Obioru nieruchomości dokonują obie strony: deweloper i nabywca lub ich pełnomocnicy / przedstawiciele. Dokumentem stwierdzającym odbiór jest tzw. protokół odbioru. I tu dochodzimy do istoty rzeczy. Nabywca może (powinien) w tym momencie zgłosić ew. wady lokalu – wpisując to do rzeczonego protokołu odbioru.

Deweloper ma 14 dni na ustosunkowanie się do zastrzeżeń nabywcy. Albo uznaje wady albo nie. Jeśli nie uzna wad to musi ten fakt uzasadnić. Jeśli potwierdzi (uzna) wady to ma 30 dni na ich usunięcie. Jeśli usunięcie wad wymaga dłuższego terminu, powinien go wskazać wraz z uzasadnieniem przedłużenia naprawy.


Co, jeśli nabywca stwierdzi wady już po podpisaniu protokołu odbioru?


Jeśli w momencie odbioru nabywca nie stwierdził wad, a zauważył je w późniejszym okresie to nadal ma prawo do roszczeń i ewentualnego usunięcia wad. Można też skorzystać z gwarancji, która jest dobrowolną formą ochrony kupującego stosowaną przez niektórych deweloperów.


Od gwarancji znacznie silniejszą jest tzw. rękojmia za wady fizyczne i prawne nieruchomości. Jest ona zdefiniowana w Kodeksie Cywilnym. Okres obowiązywania rękojmi wynosi 5 lat i liczony jest od daty wydania nieruchomości. Potencjalnie okres rękojmi może być dłuższy, ale wyłącznie w przypadku gdy deweloper zataił wady budynku.

środa, 4 kwietnia 2018

KNF, a stałe stopy procentowe w hipotekach.

Wiele wskazuje na to, że za rok nastąpi przełom w zakresie rozwiązań dotyczących kredytów hipotecznych. Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad nowelizacją Rekomendacji S dotyczącej zasad związanych z kredytami o stałej stopie procentowej. Blisko 100% kredytów spłacanych jest wg. tzw. zmiennej stopy procentowej co oznacza, że ani klient ani bank nie są w stanie określić jaka będzie wysokość raty za rok.

Jeśli klient ma dziś ratę w wysokości 1 000 zł. i zapyta doradcę bankowego: „Jaką ratę będę miał za rok, za dwa?” Bankier odpowie: „to zależy od sytuacji gospodarczej, może ona wynosić np. 700 zł albo 1 500 zł.”

O szkodliwości zmiennych rat przekonali się już frankowicze, niebawem dojdzie kolejna grupa. To osoby, które zaciągnęły kredyt w ostatnich latach. Obecnie mamy najniższe oprocentowanie kredytów. Czyli klienci mają najniższe raty. Jeśli teraz są najniższe to w przyszłości będą wyższe. O ile? „to zależy”.

Jest na to recepta. Stała stopa procentowa. Kilka banków już ma ją w ofercie, jednak klienci nie chcą zaciągać tych kredytów. Powód: obecnie są wyżej oprocentowane od tych ze zmienną stopą procentową. W zeszłym roku stanowiły one ok. 1%  wszystkich zaciągniętych kredytów. Stała stopa procentowa to również kłopot dla banków, skąd zdobyć długoterminowe finansowanie? Bank by udzielić kredytu musi pieniądze kupić np. poprzez lokaty zakładane przez klientów. Rozwiązaniem są listy zastawne (długoterminowe papiery dłużne) mogą je emitować banki hipoteczne. W Polsce mamy jedynie 3 takie banki: PKO Bank Hipoteczny, mBank Hipoteczny oraz Pekao Bank Hipoteczny. Kolejne zapowiedziały powstanie ING oraz BZ WBK.


Kredyty ze stałą stopą procentową będą udzielane na 5-10 lat po czym klient będzie miał do wyboru, kolejne kilka lat ze stałą stopą albo przejście na zmienne oprocentowanie.