środa, 12 września 2018

Organy ochrony konsumentów na rynku finansowym wg. NIK.Oto system ochrony konsumentów na polskim rynku finansowym:

·         Sejm RP

·         Senat RP

·         Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i    
          Konsumentów

·         Komisja Nadzoru Finansowego

·         Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

·         Sąd Najwyższy

·         Rzecznik Finansowy

·         Sąd Rejonowy

·         Sąd Okręgowy

·         Sąd Apelacyjny

·         Powiatowy Rzecznik Konsumentów

·         Miejski Rzecznik Konsumentów

·         Sąd polubowny przy KNF

·         Mediacje

·         Arbiter Bankowy

·         Federacja Konsumentów

wtorek, 11 września 2018

Główne przyczyny ekspansji kredytów walutowych.Wg. raportu NIK przyczyny ekspansji kredytów objętych ryzykiem walutowym to:


1.       Ekonomiczne:


·         Wzrost zamożności społeczeństwa

·         Popyt na mieszkania

·         Agresywna konkurencja banków

·         Umocnienie kursu złotówki

·         Dysparytet stóp procentowych

·         Perspektywa przyjęcia EUR przez Polskę

·         Pozytywne postrzeganie perspektyw ekonomicznych


2.       Regulacyjne:


·         Brak regulacji ograniczających kredyty walutowe

·         Liberalne procedury bankowe

·         Nieskuteczna kontrola

·         Nieskuteczny system ochrony klientów


3.       Inne:


·         Zachęcające wypowiedzi polityków

·         Niedocenienie zagrożeń

·         Niski poziom edukacji społeczeństwa

·         Eksperckie komentarze promujące kredyty walutowe