środa, 27 lipca 2016

Z kim mieszkają Polacy.Wnioski z badania TNS Polska – „Jak mieszkają Polacy”

Ø  47% mieszka z mężem lub żoną

Ø  10% to konkubenci

Ø  19% mieszka samotnie

Ø  32% mieszka z rodzicami

Ø  46% w wieku 20-29 lat mieszka z rodzicami

Ø  20% w wieku 30-39 lat mieszka z rodzicami

Ø  11% w  wieku 40-49% mieszka z rodzicami

Ø  41% osób powyżej 60 lat mieszka samotnie


Ø  25% osób mieszka z dzieckiem do 18 roku życia

środa, 13 lipca 2016

Ustawa o Funduszu Wsparcia Kredytobiorcówü  Skierowana do wszystkich kredytobiorców niezależnie od waluty kredytu.

ü  Miesięcznie można otrzymać  1500 zł na spłatę raty

ü  Wsparcie max. na 18 miesięcy

ü  Dla tych co stracili pracę

ü  Gdy wysokość raty przekracza 60% pensji

ü  Pomoc jest nieoprocentowana

ü  Zwrot następuje po 2 latach i może być rozłożony na 8 lat


Fundusz Wsparcia dysponuje kwotą 600 mln zł. Złotych i złożyły się na niego banki, szczególnie te co mają złe portfele kredytowe. 316  mln. wpłaciły baki z inwestorem zagranicznym, a 283 mln. banki z krajowym inwestorem strategicznym. Ustawa z 15 października 2015 roku.

poniedziałek, 11 lipca 2016

Brexit, a sprawa polska wg. NBP i KNF

suplement z 25 lipca 2016 

ktoś to nie mówi prawdy...


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)stwierdziła, że Brexit może być groźny dla polskich finansów i gospodarki 
"Szczególnie negatywny wpływ może mieć ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co może prowadzić do silnych perturbacji na rynkach finansowych oraz pogorszenia nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów w krajach UE na skutek niepewności związanej z tym procesem oraz obaw o trwałość struktur UE i Wielkiej Brytanii, co ostatecznie może doprowadzić do obniżenia tempa wzrostu w krajach UE i wywrzeć negatywną presję na polską gospodarkę" - czytamy w dokumencie "Raport o sytuacji banków w I kw. 2016".

I kw. 2016 roku to bradzo słabe wyniki banków
 spadek o ok. 25%NBP opublikował raport dotyczący sytuacji Polski po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Coś mi tu nie pasuje – raport jest jakby zbyt słodki.

ü  Zwiększyła się niepewność co spowodowało pogorszenie nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych

ü  Osłabił się kurs funta brytyjskiego oraz euro

ü  Osłabiły się waluty krajów rynków wschodzących m.in. Polski

ü  Wzmocniły się frak szwajcarski oraz dolar

ü  Pogorszyła się aktywność firm i konsumentów w GB

ü  PKB polski powinno się osłabić symbolicznie

ü  Wzrosną bariery taryfowe w wymianie gospodarczej np. cła co osłabi nieznacznie eksport polskich produktów

ü  Część emigrantów powróci do Polski – szacuje się, że 2/3 może zapewnić sobie stały pobyt w GB

ü  Zmniejszą się transfery pieniędzy do Polski

„wpływ Brexitu na polską gospodarkę zarówno krótkookresowy 
jaki długookresowy wg. NBP powinien być ograniczony”