czwartek, 11 lipca 2019

Nowa ustawa o wsparciu kredytobiorców 2019.1.       Co można otrzymać?


Ø  2 000 zł przez maksymalnie 36 miesięcy na spłatę rat kredytu

Ø  72 tys. pożyczki na spłatę kredytu w sytuacji gdy środki ze sprzedaży mieszkania nie wystarczą na spłatę kredytu hipotecznego


2.       Zwrot środków.


Ø  Po 2 latach od ostatniej transzy pomocy

Ø  W 144 ratach (bez oprocentowania)

Ø  Ew. umorzenie części długu po 100 spłatach 


3.       Dla kogo?


Ø  Dla kredytów we wszystkich walutach również PLN

Ø  Status bezrobotnego przynajmniej jednego z kredytobiorców

Ø  Rata kredytu wyższa niż 50% dochodów

Ø  Brak innej nieruchomości

środa, 12 września 2018

Organy ochrony konsumentów na rynku finansowym wg. NIK.Oto system ochrony konsumentów na polskim rynku finansowym:

·         Sejm RP

·         Senat RP

·         Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i    
          Konsumentów

·         Komisja Nadzoru Finansowego

·         Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

·         Sąd Najwyższy

·         Rzecznik Finansowy

·         Sąd Rejonowy

·         Sąd Okręgowy

·         Sąd Apelacyjny

·         Powiatowy Rzecznik Konsumentów

·         Miejski Rzecznik Konsumentów

·         Sąd polubowny przy KNF

·         Mediacje

·         Arbiter Bankowy

·         Federacja Konsumentów

wtorek, 11 września 2018

Główne przyczyny ekspansji kredytów walutowych.Wg. raportu NIK przyczyny ekspansji kredytów objętych ryzykiem walutowym to:


1.       Ekonomiczne:


·         Wzrost zamożności społeczeństwa

·         Popyt na mieszkania

·         Agresywna konkurencja banków

·         Umocnienie kursu złotówki

·         Dysparytet stóp procentowych

·         Perspektywa przyjęcia EUR przez Polskę

·         Pozytywne postrzeganie perspektyw ekonomicznych


2.       Regulacyjne:


·         Brak regulacji ograniczających kredyty walutowe

·         Liberalne procedury bankowe

·         Nieskuteczna kontrola

·         Nieskuteczny system ochrony klientów


3.       Inne:


·         Zachęcające wypowiedzi polityków

·         Niedocenienie zagrożeń

·         Niski poziom edukacji społeczeństwa

·         Eksperckie komentarze promujące kredyty walutowe

środa, 29 sierpnia 2018

Fundusz Edukacji Finansowej (FEF)FEF ma działać przy Krajowym Rejestrze Papierów Wartościowych. 
Głównym zadaniem funduszu będzie propagowanie wiedzy o rynkach finansowych i papierach wartościowych.


FEF będzie wypłacał rekompensaty poszkodowanym inwestorom w sytuacji, gdy:


ü   Produkt nie był dostosowany do potrzeb klienta

ü   Nie było informacji o ryzyku inwestycji

ü   Klient został wprowadzony w błąd

ü   Max, kwota rekompensaty to 100 tys. zł 9bez    odsetek, dyskonta i premii)Środki w FEF będą pochodziły z:


ü   Grzywien orzeczonych przez sąd

ü   Kar administracyjnych nakładanych przez KNF

ü   Kar orzeczonych przez UOKIK


Obowiązkowa będzie dematerializacja obligacji korporacyjnych, certyfikatów i listów zastawnych tzn. papiery będą rejestrowane w KDPW.

poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców


Wsparcie nie może być wyższe niż 1,5 tys. zł miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.

Zwrot wsparcia ma nastąpić po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej transzy. 

Kredytobiorcy mają na to 8 lat. Raty są równe i nieoprocentowane.

Klienci muszą spełniać, co najmniej jeden z warunków:

Ø  być bezrobotnym
Ø  rata kredytu hipotecznego stanowi więcej niż 60% dochodów kredytobiorcy
Ø  miesięczny dochód gospodarstwa domowego jest niższy niż 634 zł (jednoosobowe) lub 514 (wieloosobowe)

Kto nie dostanie wsparcia:

Ø  utrata pracy była z winy pracownika
Ø  jeśli umowa kredytowa została wypowiedziana
Ø  jeśli kredyt objęty jest ubezpieczeniem od utraty pracy
Ø  kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu
Ø  jest najemcą innego lokalu mieszkalnego