wtorek, 30 maja 2017

Czy uwłaszczenie wpędzi deweloperów w kłopoty?


Jeśli projekt ustawy o użytkowaniu wieczystym wejdzie w obecnej treści to część deweloperów nie będzie mogła się wywiązać z podpisanych z klientami umów deweloperskich. 


Sęk w tym, że jeśli w momencie wejścia w życie ustawy część lokali w inwestycji została wyodrębniona to kolejni klienci będą musieli czekać na zgodę /  zaświadczenie z urzędu do 4 miesięcy. I dopiero wówczas będzie można podpisać akt notarialny sprzedaży / zakupu nieruchomości.

To może spowodować zwiększenie kosztów po stronie klientów.

Ci co kupili za pomocą kredytu hipotecznego będą dalej płacili podwyższone raty z tytułu tzw. ubezpieczenie pomostowego. Część z nich nie wywiąże się z zapisów umowy kredytu.

Klienci inwestycyjni stracą ponieważ z opóźnieniem wprowadzą mieszkania do najmu.


Klienci gotówkowi – też będą musieli się gdzieś przez kilka miesięcy podziać. Najwięcej mogą stracić deweloperzy – zgodnie z zapisami umowy deweloperskiej.