wtorek, 25 października 2016

Na co idą pieniądze z budżetu - TOP10


Fundacja Republikańska obliczyła ile i na co Polska wydaje z budżetu. TOP 10.

10. Ochrona środowiska                      18 mld zł
  9. Nauka i szkolnictwo wyższe         21 mld zł
  8. Bezpieczeństwo i sprawiedliwość 25 mld zł
  7. Obrona narodowa                          31 mld zł
  6. Pomoc spłeczna                             45 mld zł
  5. Finanse                                          65 mld zł
  4. Infrastruktura                                 67 mld zł
  3. Edukacja                                        68 mld zł.
  2. Zdrowie                                         80 mld zł.
  1. Renty i emerytury                        236 mld zł

czwartek, 13 października 2016

Centrum Adama Smitha o kredytach w CHF w 2006 roku.

„Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha, stwierdził: „Zaskakujące i nieznajdujące uzasadnienia jest wtrącanie się nadzoru [bankowego] i próba nauczania banków detalicznych prowadzenia biznesu. Niedopuszczalna jest w Polsce praktyka, że pozaparlamentarnymi zakazami próbuje się regulować to, co wolno będzie bankom. To bezpodstawna ingerencja w sferę, którą rynek powinien regulować sam. Prawo stanowi, iż można brać kredyty w dowolnej walucie. 
Tymczasem, gdy banki nie będą mogły udzielać kredytów walutowych mimo rosnącego na nie popytu, będzie to ingerencją w prowadzenie działalności gospodarczej. Nie można ingerować w obszar roztropności banku i jego klienta.” 
W ocenie Centrum im. Adama Smitha, „Rekomendacja S” cofnie w rozwoju polski rynek finansowy.”

 „Również Kamil Kajetanowicz z Centrum im. Adama Smitha uważa, że nie ma ekonomicznych podstaw do wprowadzenia restrykcji w dostępie do kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych. Kajetanowicz w raporcie pod wielce wymownym tytułem „Niech KNB jak najszybciej wycofa «Rekomendację S»” stwierdził, że nowe obostrzenia spowodują wzrost kosztów dla gospodarki i przeciętny wzrost kosztów obsługi kredytu hipotecznego dla każdego kredytobiorcy o ok. 40 tys. złotych. Będzie to stanowiło dodatkową barierę dla tysięcy ludzi starających się o zakup własnego mieszkania lub domu.”

 Źródło: Raport końcowy podsumowujący akcję „Wolność dla marzeń, wolność dla kredytów”, Instytut Globalizacji, KNF


poniedziałek, 10 października 2016

SKOK nadal w trudnej sytuacji


KNF opublikowała raport dotyczący aktualnej sytuacji w SKOK. Wyniki nie napawają optymizmem. Na 41 działających kas aż 33 objęte są postępowaniem naprawczym. Również Kasa Krajowa jest w tej grupie – a jest centrala kas. W ostatnim czasie zniknęło 12 SKOK-ów. 7 kas ma tzw. zarząd komisaryczny.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił już 3,7 mld. zł. tych klientom upadłych SKOK-ów.  W kasach ma lokaty lub kredyty ok. 2 mln. Polaków.

25% kredytów ma opóźnienia w spłacie w tym połowa to opóźnienia ponad roczne  - czyli praktycznie stracone. Najlepiej spłacane są pożyczki w małych lokalnych  kasach – w teorii właśnie to była idea SKOK – małe lokalne społeczności działające np. przy zakładach pracy. Gdyby nie sprzedaż złych kredytów do firm windykacyjnych to kredytów zagrożonych byłoby znacznie więcej.


Fundusze SKOK są ale nie za bardzo wiadomo jakie. 
Tzw. spółczynnik wypłacalności powinien wynosić min. 5%, a wg. danych z kas wynosi 4,18%. Co ciekawe KNF wycenia go na  … - 0,12%. Finanse, a takie rozbieżności.