środa, 4 listopada 2015

MdM brakuje pieniędzy

Październik to kolejny miesiąc gdy zanotowano olbrzymi wzrost ilości wniosków o dopłatę MdM. Już wrzesień był rekordowy, wówczas wykorzystano  kwotę 62 mln zł. W październiku już blisko 88 mln zł. Oznacza to, że z puli na 2015 rok wykorzystano 69% środków. Śmiało można stwierdzić, że w tym roku pieniędzy nie zabraknie. Jest jedna druga strona medalu – jeśli utrzyma się obecne tempo wykorzystywania pieniędzy to w połowie 2016 roku program zostanie wstrzymany z braku środków. Dla przypomnienia ustawa zakłada, że na każdy rok od 2014 do 2018 jest wyznaczony ściśle określony limit pieniędzy i program ulega zawieszeniu gdy ten limit zostanie wykorzystany. Na 2016 rok budżet państwa przeinaczył 730 mln, z czego już zarezerwowano 20%. Zwarzywszy na to, że większość banków nie przyjmuje już wniosków o dofinansowanie z datą tegoroczną  to kolejne kilkanaście (kilkadziesiąt) procent zostanie zarezerwowane w listopadzie i grudniu ale z limitu 2016. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że MdM skończy się w połowie przyszłego roku (przy założeniu obecnego popytu). Co potem? Należy poczekać na 2017 rok gdzie będzie kolejny dostępny limit. W przypadku tego programu sprawdzi się powiedzenie” kto pierwszy ten lepszy”.
Ogólnie w programie wypłacono środki dla 23 tys. wniosków, najwięcej osoby bezdzietne 17 tys., z jednym dzieckiem 5,5 tys., z dwójką dzieci 83 wnioski, a z trójką tylko 42 wnioski (w tym w KMR 2 sztuki). Za urodzenie kolejnego dziecka kolejne 5% wypłacono 24 rodzinom. Liczba zarejestrowanych wniosków to 34,6 tys. sztuk.

Krzysztof Rzymski KMR Kredyty & Nieruchomości

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz