czwartek, 3 grudnia 2015

Weksel in blanco jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Historia weksla jest bardzo długa, sięga XII wieku. Ciekawostką jest to, że w Polsce obowiązuje ustawa Prawo wekslowe przyjęta w 1936 roku. Jest to chyba najstarsza ustawa, która działa w naszym kraju. 

Tajemnicą poliszynela jest to, że nie mamy w Polsce wybitnych specjalistów od prawa wekslowego.

Weksel in blanco stosowany przez banki jest szczególnym rodzajem zobowiązania. Brak na nim oznaczenia dokładnej kwoty zobowiązania. W chwili zaciągnięcia kredytu nie wiadomo przecież jaką kwotę klient będzie winien bankowi w oznaczonej dacie np. jeśli nie będzie płacił rat za 5 lat to kwota będzie inna niż jak zaprzestanie spłaty po 10 latach.

Weksel to papier wartościowy zawierający bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty. Co ciekawe może być sporządzony nawet na kartce papieru czy gazecie.

Weksel ma charakter abstrakcyjny co oznacza, że zobowiązanie wekslowe powstaje niezależnie od przyczyny wystawienia weksla i niezależnie od celu jaki ma on realizować.

Weksel można zbywać co oznacza, że nigdy kliencie nie będziesz wiedział czy weksel który wystawiłeś przy zaciąganiu kredytu nie trafi w ręce kogokolwiek innego.

Za zobowiązanie wekslowe odpowiadasz całym swoim majątkiem. Warto przy podpisywaniu weksla in blanco zadbać by spisać tzw. deklarację wekslową, która jasno określi warunki i sposób wypełnienia weksla. I warto pilnować takiej deklaracji jak oka w głowie, bo jak się zgubi to …

Weksel jest chętnie stosowany jako zabezpieczenie bo jest szybki i tani.

Jeśli wygaśnie zobowiązanie zadbaj o zniszczenie druku weksla.

By bank mógł zrealizować weksel muszą być spełnione następujące kryteria ( art. 101 Prawa wekslowego). Nazwa weksel, bezwarunkowe przyrzeczenie spłaty, termin płatności, miejsce płatności, własnoręczny podpis wystawcy, data i miejsce wystawienia weksla, określenie remitenta (np. banku).

Jeśli kredytobiorca po wezwaniu ze strony banku nie wykupi go to bank występuje na tzw. szybką ścieżkę sądową – postępowanie nakazowe w trybie niejawnym.

Generalnie – nie musisz podpisywać weksla in blanco to tego nie rób. 

Krzysztof Rzymski KMR Kredyty & Nieruchomości

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza